SÖZLEŞME KAPSAMI VE TARAFLAR

İş bu sözleşme Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanan ürün/hizmetleri teknik özellikleri dahilinde belirtilen süre kadar tarafın hizmetine sunduğunu belgeler niteliğindeki işbu sözleşme taraflarca mutabık kalınarak imzalanacaktır.

Bu sözleşmede ürün/hizmeti satın alan  ALICI, sistemi hazırlayan ve satışa sunan ise Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri olarak adlandırılacaktır.

SÖZLEŞME ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere aykırı, zararlı, tehdit ve hakaret içeren, taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım, foto, video veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini ve yayınlamayacağını,
 2. ALICI, iş bu ürün/hizmeti kişi veya kurumların telif haklarına aykırı olan, fikir ve/veya sanat eserlerine ait  yayınladığı bütün içeriklerle ilgili hususlarda sorumluluğu üstleneceğini, yazılım aracılığıyla gerçekleştirilen telif ihlalleri konusunda Softmedya Yazılım ve Bilişim’in hiçbir mes’uliyeti olmadığını,
 3. ALICI, virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri sisteme yerleştirmeyeceğini, iletmeyeceğini, site üzerinde lisanssız yazılımlar, eklentiler (v.b) hack, warez ya da pornografik içerikler barındırmayacağını,
 4. ALICI, bu sistem veya siteyi kullanarak herhangi bir bilgisayar yazılımı / aracı vasıtasıyla elektronik bir yayına ya da bir kullanıcıya saldırı, kopyala, hack, engelleme gibi işlemler yapmayacağını,
 5. ALICI, siteye üye olan kullanıcıların kişisel bilgilerini kendi izinleri olmadan kullanmayacağını, bunları izinsiz kullanması durumunda oluşabilecek hukuki ve mali sorumlulukları peşinen kabul edeceğini,
 6. ALICI, sitede yapılan yorumlardan, yorumları onaylama yetkisine sahip olmasına istinaden  kendisinin sorumlu olduğunu, yorumlarla ilgili doğabilecek herhangi bir hukuki ve mali uyuşmazlıklarda muhatabın kendisi olduğunu, bu nedenle, hukuki herhangi bir durum söz konusu olduğunda müdahale edilebilmesi için sitenin künyesini sürekli olarak güncel tutacağını,
 7. ALICI, Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri dışında tema bölümü ve veri tabanında yapacağı değişiklik ya da müdahaleler sonucunda meydana gelebilecek tüm oluşumlardan dolayı sorumlu olacağını, sözkonusu zararın giderilmesi hususunda Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri tarafından ücreti karşılığında müdahale yardım talebinde bulunabileceğini,
 8. ALICI, yazılımın şifreli dosyalarını illegal yollarla decode edip başkalarının ulaşımına ya da kullanımına izin vermesi sonucunda hukuki ve maddi yaptırımlara maruz kalabileceğini,
 9. ALICI, sitenin alt yapısını, yazılımına dahil tüm unsurları “oldukları gibi” sağladığını ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamadığını, web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılabilir unsurların yalnızca kendisinin sorumluluğunda olduğunu,
 10. ALICI, yazılımın kontrol paneline ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini sadece yetkili kişilerle paylaşacağını, kontrol paneline ilişkin tüm erişim bilgilerini güvenli bir şekilde muhafaza edeceğini, bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesine sebep olmasından dolayı oluşabilecek hackleme girişimlerinden Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetlerini sorumlu tutmayacağını,
 11. ALICI, yazılımın / sitenin alt kısmında yer alan Haber Scripti Haber Yazılımı yazısı ve bağlantısını ancak marka kaldırma bedelini ödeyerek kaldırabileceğini,
 12. ALICI, kendisi veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri’nin sorumlu olmadığını, bu maddelerin aksine hareket durumunda yazılım lisansının iptal edilebileceğini, aldığı hizmetlerin durdurulabileceğini ve bunda hiçbir hak iddia etmeyeceğini, bu sözleşme ile şimdiden hür iradesiyle koşulsuz ve kayıtsız şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

SOFTMEDYA HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, programlama dili ile yazılmış özgün haber sistemini, sözleşme tarihinde Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri adresinde belirtilen, demo olarak yayınlanan yapı ve özellikleriyle ALICI’YA teslim eder.
 2. Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, haber sitesi için eğer mevcut değilse, önceden özellikleri belirtilmiş, tarafların ücreti noktasında karşılıklı mutabakat sağladığı hosting alt yapısını temin eder. Talep durumunda ALICI tarafından istenen ve boş olan domaini de alabilir.

SOFTMEDYA TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

 1. Yazılım kurulum işlemi yapıldığında kişi/şirket/sahibine süresiz olacak şekilde lisanslanır.
 2. Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, ürün/hizmet satın alınmasını müteakip 1 (bir) takvim yılı (365 gün) itibariyle ücretsiz standart teknik destek hizmeti sunar.
 3. Standart teknik destek hizmeti; sunulan ürün/hizmet içerisinde görülen her hangi bir etken dahilinde ya da haricinde meydana gelen aksaklık durumu ve neticesinde en hızlı şekilde alınan önlemlerin genel halidir.
 4. ALICI kasten ya da yapılmaması gerekli olan ürün/hizmet müdahalesi dışında gelişebilecek ve sistemin akışını engelleyen sorunların yalnızca teknik destek ve uzman kişilerce çözüme ulaştırılmasını sağlamalıdır.
 5. Mevcut sistem üzerine ilave edilmesi talep edilen modül ve eklentileri ekstra ücret talep ederek hazırlar ve belirtilen zamanda yayında olan sisteme entegre eder.
 6. Sistemin satın alınmasından sonraki süreçte 1 yıl (365 gün) tamamlanmadan Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ve ALICI’nın karşılıklı anlaşma sağladığı ücret mukabilinde tarafların kabulü sonrası teknik destek hizmetini sürdürür (uzatır).
 7. Yıllık sözleşme sonrası her yıl mevcut kullanılan yazılım teknik destek ve bakım ücreti müşterinin onayı doğrultusunda belirlenecek şekilde ücretlendirilir.
 8. Kullanıcı yazılımı farklı sunucu firmasından kullanıyorsa yıllık bakım ve teknik desteği isteğe bağlı olarak tercih edebilir.
 9. Yazılım için sonradan ilk alan değişimi ücretsiz ikincisinde ise ücreti karşılığında domain değişikliği yapılabilir. İkinci alan adına geçişte ilk alan adındaki lisans hakkında herhangi bir hak iddia edilemez. Çünkü ALICI sadece 1 lisans bedeli ödediği ürün karşılığında 1 alan adı kullanabilir.
 10. Bir üst paketlere geçişlerde herhangi bir veri kaybı yaşanmaksızın yazılımlar arasındaki ücret farkı belirlenerek yazılım yükseltme işlemleri yapılabilir.
 11. Çeşitli sebeplerle tedavülden kaldırılan veya artık satışı yapılmayan yazılım ürünleri için Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri teknik destek hizmeti vermeme hakkını saklı tutar.

İptal ve İade Koşulları

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının beyan ettiği alan adına kurulur. Bu süre içinde yazılım kurulumu gerçekleşmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 4. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa gerekli belgelerle teslim edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 • Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 • Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, SATICI ürünün kurulumunu iptal etme hakkına sahiptir.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 • Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini,  veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 • Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek ve kurulumu doğru gerçekleşmemiş ise teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle takip etmek zorundadır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 • ALICI; satın aldığı ürünün kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET
ADI/UNVANI: Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri
ADRES: BAĞLAR MAH. SUBAŞI İŞ MERKEZİ KAT 2
EPOSTA: info@softmedya.com.tr
TEL: +90 (532) 468 42 31

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 • Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 • ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • İade formunun, eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 • SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.
 • ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 • ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda hazırlanan, geliştirilen, özel olarak çalışılan ürünler,  Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 • ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 • Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, beyan edilen şirket hesaplarımızdan birine ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
 • Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • İş bu sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Bitlis Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Haber yazılımını satın alıp Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri hizmetlerinden yararlanan kurum/birey/kuruluşlar yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş, onaylamış ve bu doğrultuda kullanmaya başlamış olarak kabul edilmiştir.