Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi
Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
Bağlar Mahallesi Muş Yolu Caddesi Hükümet Konağı Emek Muhasebe Güroymak / BİTLİS adresinde mukim Softmedya Bilişim ve Yazılım Hizmetleri (iş bu protokolde kısaca “SOFTMEDYA” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Softmedya hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca Softmedya sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için Softmedya ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.
Bu sözleşme, Web Sitesi’nin satın alınması ve kullanılması sırasında Softmedya ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ Softmedya veya haber scripti biz sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile e-mail yoluyla belirtilerek başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi’ne ait domain veya hosting paketi için Softmedya adresinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya Softmedya hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak Softmedya mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır. Yazılım tek bir domaine ait lisanslı ve süresizdir. Kullanıcı demo admin panelini inceleyerek ve e-mail yoluyla tebligat vererek ödeme yaptıktan sonra herşeyi kabul etmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting Softmedya sunucuları üzerinde 1 (bir) yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir. Softmedya dan alınan yazılımlarda versiyon yükseltmelerde, alt copyright değişikliği veya lisans değişikliği gidilen domain için Softmedya tarafından belirtilen fiyatlar geçerli olmaktadır.

5. HİZMET
a) Softmedya tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, Softmedya sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.
ç) Softmedya, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.


6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a) KULLANICI, Web Sitesi’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi’ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b) KULLANICI, Web Sitesi’nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlayamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Softmedya hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c) Softmedya, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi’nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d) KULLANICI, Web Sitesi’ne yönelik talep ettiği taktirde Softmedya talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e) Web Sitesi sadece Softmedya’un belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi’nin yayınlanmasını talep edemez. Softmedya , KULLANICI’YA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f) Softmedya , sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g) KULLANICI, Softmedya web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h) KULLANICI, Web Sitesi’ın en altında Softmedya’un telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya Softmedya web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.
i) Softmedya , Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j) KULLANICI, Softmedya ‘un sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.
k) Softmedya, KULLANICI’nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.
Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
KULLANICININ Web Sitesi’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde Softmedya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
Ayrıca Softmedya e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI’ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, Softmedya ‘dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz. Hizmet süresi dolan KULLANICI verileri en geç 1 ay içerisinde dönüş sağlanılmazsa hizmeti tamamen silinmektedir.

8. CEZA
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Güroymak mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.
İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.
İPTAL VE İADE ŞARTLARI
Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri softmedya.com.tr ve haberscripti.biz internet sitesinin sahibidir ve softmedya.com.tr ve haberscripti.biz üzerinden satışı yapılan tüm ürünlerin yapımcı kuruluşudur.
Tüm siparişleri en kısa sürede, eksiksiz ve en üst müşteri memnuniyetiyle teslim etmek, internet sitelerinin yayın hayatı boyunca kaliteli hizmet sunmak Softmedya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri ’nin en önemli görevidir.
1 – softmedya.com.tr ve haberscripti.biz internet sitesinde satışı yapılan tüm ürünlerin tanıtım sayfalarında ürünlerle ilgili detaylı bilgi eksiksiz olarak yer almaktadır.
2 – Müşterilerin sipariş öncesi; satış ve hizmet sözleşmesini inceleme, çalışmanın nasıl olacağını bilme ve karşılıklı sorumlulukların neler olacağı hakkında tüm bilgiyi edinme imkânı bulunmaktadır.
3 – Müşteri sipariş öncesi satın alacağı internet sitesinin detaylı tasarımlarını, teknik özelliklerini, yönetim panelini ve beraberinde alacağı tüm hizmetleri detaylı şekilde incelemek, anlaşılmayan soruları sormak ve ek talepleri varsa bunların sözleşme metninde geçmesini sağlamakla mükelleftir.
4 – Sipariş verildikten ve ödeme onaylandıktan sonra internet sitesinin kurulum, tasarım ve içerik giriş çalışmaları aynı anda başlamakta ve sipariş taahhüt edilen iş teslim süresi içerisinde eksiksiz teslim edilmektedir.
5 – Sipariş verildikten sonraki 7 (yedi) gün içerisinde eğer kurulum çalışmalarına başlanmadı ise müşterinin herhangi bir neden olmadan siparişinden vazgeçtiği durumlarda banka ve kredi kartı kesintileri yapıldıktan sonra paranın kalan kısmı müşteri hesabına veya kredi kartına iade edilir.
6 – Sipariş verildikten sonraki 7 (yedi) gün içerisinde internet sitesinin kurulum çalışmalarına başlanmış ise müşterinin mazeretsiz iptal talebi durumunda; ücretin tamamı üzerinden hesaplanarak %50 lik bölümü kesilerek kalan kısmı müşteriye iade edilir.
7 – Sipariş verildikten sonraki 15 (on beş) günlük süre içerisinde, softmedya.com.tr ve haberscripti.biz in taahhüt ettiği hizmetlerin herhangi bir bölümünü yerine getirmediği durumlarda müşteri siparişini iptal ederse ödenen tüm ücretler banka ve kredi kartı kesintileri dahil müşteriye eksiksiz iade edilir.
8 – 7 (yedi) günü geçen ve Softmedya tarafından bir eksiği bulunmayan siparişler için ücret iadesi yapılmaz.
9 – Müşteri onayı ile yayına başlamış internet siteleri için ücret iadesi yapılmaz.